Op Flora wordt eigentijds en regulier onderwijs aangeboden. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden, leerbehoeften en interesses van de kinderen. We werken met een leerstofklassensysteem. Dit betekent dat wij de kinderen indelen in groepen op leeftijd. Per leerjaar werken we toe naar de (landelijke) leerdoelen die de kinderen moeten beheersen.

Kinderen beleven plezier aan het leren als de lessen boeiend en speels worden gegeven. Het gaat erom dat de kinderen zelf actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Dit stimuleren we met diverse (digitale) leermethoden en met activerende en coöperatieve werkvormen: zingend de tafels oefenen, overleggen in groepjes over antwoorden, door de klas lopen om een woord en de betekenis bij elkaar te zoeken, een kennisquiz op het digibord, het kan allemaal!

We vinden het belangrijk dat de kinderen zelf positief kritisch kijken naar hun eigen leerproces: dat ze zich bewust zijn van wat ze goed kunnen en wat ze nog gaan leren. Zo kunnen kinderen bij het vak rekenen bijvoorbeeld, hun eigen vorderingen in beeld brengen en bijhouden. Ook kunnen zij aangeven aan welke doelen zij nog moeten en willen werken. Door met kinderen te praten over hun leerproces, gaan zij zich ervoor verantwoordelijk voelen.

Bovenal willen wij een ontspannen omgeving creëren waarin goed geleerd kan worden. Persoonlijke aandacht voor ieder kind en een gemoedelijke en prettige sfeer kenmerken onze school.

Previous

Next