Onze school maakt deel uit van Stichting Brigantijn. Dit is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 18 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van Stichting Brigantijn ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. De stichting is ontstaan uit de fusie met Stichting Marcant-BSV en Stichting Komt. Bij Stichting Brigantijn staan 4000 leerlingen ingeschreven en werken 380 personeelsleden. Meer informatie over Stichting Brigantijn vindt u op de website: www.stichtingbrigantijn.nl