School impressie

Het schoolgebouw van Flora ligt in de wijk “Letterveld” in Borne op de hoek van de Meidoornhof en de Seringenstraat. In het schoolgebouw zijn 9 groepslokalen, een hal met een podium en een speellokaal aanwezig. In het speellokaal worden spel- en bewegingslessen voor de kleuters gegeven. De hal wordt gebruikt als leerplein: de kinderen kunnen er zelfstandig werken en lezen. Aangrenzend aan de hal is er een lokaal waar de Bibliotheek op School is gehuisvest. De Bibliotheek op School is een initiatief van de Bibliotheek en de gemeente om het leesplezier en het lezen bij kinderen te ondersteunen. Verder zijn er ruimtes voor overleg of remedial teaching en een teamkamer te vinden in het schoolgebouw.

Voor de kleuters is er een eigen ingang aan de linkerzijde van het gebouw en een eigen speelplein met een zandbak, klimtoestel, duikelstangen en een grasveld. De kinderen van de hogere groepen spelen op het speelplein bij de hoofdingang van de school. Het is een openbare speelplaats waar kinderen t/m 14 jaar buiten de schooluren, tot 20.00 uur ‘s avonds fijn kunnen spelen.

Vanaf januari 2020 wordt er op de speelpleinen de methode Beweegwijs aangeboden. Beweegwijs stimuleert dat kinderen gezellig met elkaar spellen spelen, die bij ieders belangstelling en niveau passen. Het schoolplein wordt daarbij ingedeeld in vakken, elk met een eigen speelfunctie. Dit zorgt voor een veilige speelomgeving waarin alle kinderen zich kunnen uitleven en ontspannen.

Previous

Next