Teams

ONZE LEERKRACHTEN

Bij Flora laten we natuurlijk zien wie we zijn. Dus handig als je dan ook onze gezichten herkent: we stellen ons graag aan je voor!

Team Flora

Sarah Speelman
Leerkracht groep 1/2

s.speelman@stichtingbrigantijn.nl
wo-do-vrij aanwezig

Marjon Stokkers
Leerkracht groep 1/2 en groep 6

m.stokkers@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-woe-do-vrij aanwezig

maandag en dinsdag groep 1/2, donderdag en vrijdag groep 6

Cathrien Holterman
Onderwijsassistent groep 1/2

c.holterman@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op donderdag en vrijdag

Noraly Gervink
inval groep 1/2

n.gervink@stichtingbrigantijn.nl

Aanwezig op maandag en dinsdag.

Anouk Snieders
Leerkracht groep 1

a.snieders@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-wo aanwezig

Jacqueline Kruize
Leerkracht groep 3

j.kruize@stichtingbrigantijn.nl

ma-di-do-vrij aanwezig

Briggit Hoogland
Leerkracht groep 3, vaste invaller
Mariska Kempers
Leerkracht groep 4

m.kempers@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-wo

Leonie Franken
Leerkracht Groep 4

l.franken@stichtingbrigantijn.nl
woe-do-vrij aanwezig

(woensdag om de week)

Anne Hemel
Leerkracht in opleiding groep 4

a.hemel@stichtingbrigantijn.nl

do-vrij aanwezig

Marjolein Speekenbrink
Leerkracht groep 5

m.speekenbrink@stichtingbrigantijn.nl

ma-vrij aanwezig

Anne Kienhuis
Leerkracht groep 5 en 8

a.kienhuis@stichtingbrigantijn.nl
di-wo-do aanwezig groep 5, vrijdag groep 8

Mariët Ganzeboom
Leerkracht groep 6

m.ganzeboom@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-wo aanwezig

Marjon Stokkers
Leerkracht groep 1/2 en groep 6

m.stokkers@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-woe-do-vrij aanwezig

maandag en dinsdag groep 1/2, donderdag en vrijdag groep 6

Wesley Rood
Leerkracht groep 7

w.rood@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-woe-do-vrij aanwezig

Jelle Heutink
Zij-instromer groep 7

j.heutink@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op donderdag en vrijdag.

Nikee ter Mors
Leerkracht groep 8

n.termors@stichtingbrigantijn.nl

ma-di-wo-donderdag (om de week) aanwezig

 

Annemiek van Oosten
Directeur

a.vanoosten@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-do-vr

Daniëlle Hop
Intern begeleider

d.hop@stichtingbrigantijn.nl
maandag en woensdag aanwezig

OR

Mirjam de Koning
Penningmeester OR
Nikee ter Mors
Leerkracht groep 8

n.termors@stichtingbrigantijn.nl

ma-di-wo-donderdag (om de week) aanwezig

 

Wesley Rood
Leerkracht groep 7

w.rood@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-woe-do-vrij aanwezig

MR

mr.flora@stichtingbrigantijn.nl

Georges de Koning
Voorzitter MR
Elise Veenhoven
Ouderlid MR
Mathijn Rouhof
Ouderlid MR

info

Marjon Stokkers
Leerkracht groep 1/2 en groep 6

m.stokkers@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-woe-do-vrij aanwezig

maandag en dinsdag groep 1/2, donderdag en vrijdag groep 6

Sarah Speelman
Leerkracht groep 1/2

s.speelman@stichtingbrigantijn.nl
wo-do-vrij aanwezig

Jacqueline Kruize
Leerkracht groep 3

j.kruize@stichtingbrigantijn.nl

ma-di-do-vrij aanwezig

Medezeggenschapsraad

Als medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigen wij de ouders en het personeel van Flora. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Samen met de directie willen we op een zo goed mogelijke manier Flora helpen bij het realiseren van haar doel, namelijk goed onderwijs verzorgen voor haar leerlingen. Wij willen dit doen op een manier die duidelijk en transparant is voor alle ouders en het personeel.

Vanuit een positief kritische houding bekijken we voorstellen van het bestuur en de directeur en zetten zelf ook onderwerpen op de agenda om te bespreken. Denk hierbij aan personeelsbeleid, huisvesting, veilig internetten, kwaliteitsbeleid en pesten.

Rechten

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het adviesrecht. Denk hierbij aan nieuwbouw, vakantieregeling, beleid met betrekking tot de organisatie van de school en personeelsbeleid. Dit betekent dat zij het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur/de directeur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen. De MR kent ook instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur/de directeur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Denk hierbij aan de invoering van het continurooster, verandering van onderwijskundige doelstellingen en het vaststellen van de ouderbijdrage.

Wanneer geen instemming wordt verkregen zal het bestuur/de directeur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen

Notulen

De notulen en het jaarverslag van de MR worden gepubliceerd in de Mijnschool app.

De ouderraad

Leuke activiteiten
De ouderraad zet zich in om binnen de school leuke activiteiten te organiseren voor de leerlingen. Zo zorgen wij voor ondersteuning en organisatie van diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en Carnaval. Ook zorgen wij ervoor dat de school bij elke gelegenheid leuk gedecoreerd is. Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.

Ouderbijdrage
Het bedrag voor de ouderbijdrage is samengesteld uit een optelsom van verschillende uitgaven (de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolreis en de feesten op school). Naast de ouderbijdrage krijgt de ouderraad inkomsten vanuit het oud papier dat maandelijks wordt ingezameld.