Teams

ONZE LEERKRACHTEN

Bij Flora laten we natuurlijk zien wie we zijn. Dus handig als je dan ook onze gezichten herkent: we stellen ons graag aan je voor!

Team Flora

Sarah Speelman
Leerkracht groep 2

s.speelman@stichtingbrigantijn.nl
aanwezig op woensdag-donderdag en vrijdagochtend

Anouk Snieders
Leerkracht groep 1/2

a.snieders@stichtingbrigantijn.nl
aanwezig op maandag en dinsdag

Cathrien Holterman
Onderwijsassistent

c.holterman@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op donderdag en vrijdag

Jacqueline Kruize
Leerkracht groep 3

j.kruize@stichtingbrigantijn.nl

ma-di-do-vrij aanwezig

Briggit Hoogland
Leerkracht groep 3, vaste invaller

b.hoogland@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op woensdag

Leonie Franken
Leerkracht Groep 4

l.franken@stichtingbrigantijn.nl
woe-do-vrij aanwezig

ict- en leescoördinator

Noraly Gervink
leerkracht groep 1 en 4 (invaller)

n.gervink@stichtingbrigantijn.nl

Aanwezig op maandag en dinsdag in groep 4, donderdag en vrijdag in groep 1.

Anne Kienhuis
Leerkracht groep 5

a.kienhuis@stichtingbrigantijn.nl
aanwezig op woe-do-vrij

Mariska Kempers
Leerkracht groep 5

m.kempers@stichtingbrigantijn.nl
aanwezig op ma-di-wo (woensdag om de week)

Mariët Ganzeboom
Leerkracht groep 6

m.ganzeboom@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-wo aanwezig

Marjon Stokkers
Leerkracht groep 6

m.stokkers@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op woe-do-vrij

Mark Lankamp
Leerkracht groep 7

m.lankamp@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op di-woe-do

 

Marjolein Speekenbrink
Leerkracht groep 7

m.speekenbrink@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op maandag en vrijdag

Nikee ten Brummelhuis
Leerkracht groep 8

n.termors@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op ma-di-wo

 

Jelle Heutink
Zij-instromer/leerkracht groep 8

j.heutink@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op ma-woe-do-vrij.

Daniëlle Hop
ZKC (zorg kwaliteit coördinator)

d.hop@stichtingbrigantijn.nl

Op maandag en woensdag aanwezig

Annemiek van Oosten
Directeur

a.vanoosten@stichtingbrigantijn.nl
aanwezig op ma-di-do-vr

OR

GerritJan Brinkman
voorzitter OR
Ellen de Groot
Secretaris OR
Danny Bouman
Penningmeester OR
Arzu Aydin
Penningmeester OR

MR

mr.flora@stichtingbrigantijn.nl

Mathijn Rouhof
Voorzitter MR
Anouk Smits
Lid MR
Irma Ottink
Lid MR
Marjon Stokkers
Leerkracht groep 6

m.stokkers@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op woe-do-vrij

Leonie Franken
Leerkracht Groep 4

l.franken@stichtingbrigantijn.nl
woe-do-vrij aanwezig

ict- en leescoördinator

Mark Lankamp
Leerkracht groep 7

m.lankamp@stichtingbrigantijn.nl

aanwezig op di-woe-do

 

Medezeggenschapsraad

Als medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigen wij de ouders en het personeel van Flora. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Samen met de directie willen we op een zo goed mogelijke manier Flora helpen bij het realiseren van haar doel, namelijk goed onderwijs verzorgen voor haar leerlingen. Wij willen dit doen op een manier die duidelijk en transparant is voor alle ouders en het personeel.

Vanuit een positief kritische houding bekijken we voorstellen van het bestuur en de directeur en zetten zelf ook onderwerpen op de agenda om te bespreken. Denk hierbij aan personeelsbeleid, huisvesting, veilig internetten, kwaliteitsbeleid en pesten.

Rechten

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het adviesrecht. Denk hierbij aan nieuwbouw, vakantieregeling, beleid met betrekking tot de organisatie van de school en personeelsbeleid. Dit betekent dat zij het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur/de directeur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen. De MR kent ook instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur/de directeur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Denk hierbij aan de invoering van het continurooster, verandering van onderwijskundige doelstellingen en het vaststellen van de ouderbijdrage.

Wanneer geen instemming wordt verkregen zal het bestuur/de directeur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen

Notulen

Het jaarverslag van de MR worden geplaatst in Social Schools.

De ouderraad

Leuke activiteiten
De ouderraad zet zich in om binnen de school leuke activiteiten te organiseren voor de leerlingen. Zo zorgen wij voor ondersteuning en organisatie van diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en Carnaval. Ook zorgen wij ervoor dat de school bij elke gelegenheid leuk gedecoreerd is. Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.

Ouderbijdrage
Het bedrag voor de ouderbijdrage is samengesteld uit een optelsom van verschillende uitgaven (de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolreis en de feesten op school). Naast de ouderbijdrage krijgt de ouderraad inkomsten vanuit het oud papier dat maandelijks wordt ingezameld.