Teams

ONZE LEERKRACHTEN

Bij Flora laten we natuurlijk zien wie we zijn. Dus handig als je dan ook onze gezichten herkent: we stellen ons graag aan je voor!

Team Flora

Marjon Stokkers
Leerkracht groep 2

m.stokkers@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-woe-do-vrij aanwezig

Sarah Speelman
Leerkracht groep 1

s.speelman@stichtingbrigantijn.nl
wo-do-vrij aanwezig

Jacqueline Kruize
Leerkracht groep 3

j.kruize@stichtingbrigantijn.nl

ma-di-do-vrij aanwezig

Wesley Rood
Leerkracht groep 4

w.rood@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-woe-do-vrij aanwezig

Leonie Franken
Leerkracht Groep 5

l.franken@stichtingbrigantijn.nl
woe-do-vrij aanwezig

(woensdag om de week)

Mariska Kempers
Leerkracht extra ondersteuning

m.kempers@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-wo

Jerome Brunink
Leerkracht groep 6

j.brunink@stichtingbrigantijn.nl

ma-di-woe-do-vrij aanwezig

Mariët Ganzeboom
Leerkracht groep 7

m.ganzeboom@stichtingbrigantijn.nl
di-wo-do aanwezig

Nikee ter Mors
Leerkracht groep 5 en groep 8

n.termors@stichtingbrigantijn.nl

ma-di-wo groep 5, vrijdag groep 8 aanwezig

(woensdag om de week)

Anne Kienhuis
Leerkracht groep 8

a.kienhuis@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-wo-do aanwezig

Marjolein Speekenbrink
Leerkracht groep 7

m.speekenbrink@stichtingbrigantijn.nl

ma-vrij aanwezig

Anouk Snieders
Leerkracht groep 1

a.snieders@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-wo aanwezig

Annemiek van Oosten
Directeur

a.vanoosten@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-do-vr

Daniëlle Hop
Intern begeleider

d.hop@stichtingbrigantijn.nl
maandag-dinsdag om de week-woensdagochtend-donderdag om de week-vrijdagochtend

OR

Hanneke Langeler
Voorzitter OR
Mirjam de Koning
Penningmeester OR
Corine Zieverink
Secretaris OR

MR

George de Koning
Voorzitter MR
Elise Veenhoven
Ouderlid MR
Martijn Rouhof
Ouderlid MR

info

Jacqueline Kruize
Leerkracht groep 3

j.kruize@stichtingbrigantijn.nl

ma-di-do-vrij aanwezig

Marjon Stokkers
Leerkracht groep 2

m.stokkers@stichtingbrigantijn.nl
ma-di-woe-do-vrij aanwezig

Sarah Speelman
Leerkracht groep 1

s.speelman@stichtingbrigantijn.nl
wo-do-vrij aanwezig

Medezeggenschapsraad

Als medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigen wij de ouders en het personeel van Flora. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Samen met de directie willen we op een zo goed mogelijke manier Flora helpen bij het realiseren van haar doel, namelijk goed onderwijs verzorgen voor haar leerlingen. Wij willen dit doen op een manier die duidelijk en transparant is voor alle ouders en het personeel.

Vanuit een positief kritische houding bekijken we voorstellen van het bestuur en de directeur en zetten zelf ook onderwerpen op de agenda om te bespreken. Denk hierbij aan personeelsbeleid, huisvesting, veilig internetten, kwaliteitsbeleid en pesten.

Rechten

Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het adviesrecht. Denk hierbij aan nieuwbouw, vakantieregeling, beleid met betrekking tot de organisatie van de school en personeelsbeleid. Dit betekent dat zij het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur/de directeur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen. De MR kent ook instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur/de directeur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Denk hierbij aan de invoering van het continurooster, verandering van onderwijskundige doelstellingen en het vaststellen van de ouderbijdrage.

Wanneer geen instemming wordt verkregen zal het bestuur/de directeur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen

Notulen

De notulen en het jaarverslag van de MR worden gepubliceerd in de Mijnschool app.

De ouderraad

Leuke activiteiten
De ouderraad zet zich in om binnen de school leuke activiteiten te organiseren voor de leerlingen. Zo zorgen wij voor ondersteuning en organisatie van diverse activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en Carnaval. Ook zorgen wij ervoor dat de school bij elke gelegenheid leuk gedecoreerd is. Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.

Ouderbijdrage
Het bedrag voor de ouderbijdrage is samengesteld uit een optelsom van verschillende uitgaven (de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolreis en de feesten op school). Naast de ouderbijdrage krijgt de ouderraad inkomsten vanuit het oud papier dat maandelijks wordt ingezameld.