Onderwijs Pagina

Op Flora wordt eigentijds en regulier onderwijs aangeboden. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden, leerbehoeften en interesses van de kinderen. We werken met een leerstofklassensysteem. Dit betekent dat wij de kinderen indelen in groepen op leeftijd. Per leerjaar werken we toe naar de (landelijke) leerdoelen die de 
Read more
Handelingsgericht werken met groepsplannen Op Flora werken we ‘handelingsgericht’. Dat is een mooie term maar wat zegt dat nou? Het houdt in dat we in elke groep werken met een groepsplan per vakgebied. De leerkracht beschrijft hierin het plan van aanpak en welke kinderen welk soort instructie nodig hebben. Dit 
Read more
Onze school maakt deel uit van Stichting Brigantijn. Dit is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 18 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van Stichting Brigantijn ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. De stichting 
Read more