Author: annemiekflora

Op Flora wordt eigentijds en regulier onderwijs aangeboden. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de mogelijkheden, leerbehoeften en interesses van de kinderen. We werken met een leerstofklassensysteem. Dit betekent dat wij de kinderen indelen in groepen op leeftijd. Per leerjaar werken we toe naar de (landelijke) leerdoelen die de 
Read more
Hieronder kunt u verschillende documenten en links vinden die gerelateerd zijn aan ons onderwijs: De schoolgids 2023-2024 kunt u via onderstaande link downloaden: Schoolgids 2023-2024 Flora Het schoolondersteuningsplan (SOP) van juni 2022 kunt u via onderstaande link downloaden: SOP Flora juni 2022
Read more
School impressie Het schoolgebouw van Flora ligt in de wijk “Letterveld” in Borne op de hoek van de Meidoornhof en de Seringenstraat. In het schoolgebouw zijn 9 groepslokalen, een hal met een podium en een speellokaal aanwezig. In het speellokaal worden spel- en bewegingslessen voor de kleuters gegeven. De hal 
Read more
De eerste schooldag We willen natuurlijk graag dat uw kind met plezier uitkijkt naar het begin van de schooltijd. Daarom neemt de leerkracht van groep 1, enkele weken voordat uw kind vier jaar wordt, telefonisch contact met u op. Zij spreekt met u af wanneer uw kind een aantal dagdelen 
Read more
Basisschool Flora is een gezellige buurtschool in de wijk Letterveld in Borne. Een school waar iedereen zich welkom voelt en waar aandacht is voor de kwaliteiten van alle kinderen.  Er zijn zo’n 172 kinderen verdeeld over 7 groepen. We werken met een continurooster. Onze schooltijden zijn van 8.30 uur-14.15 uur. 
Read more
Handelingsgericht werken met groepsplannen Op Flora werken we ‘handelingsgericht’. Dat is een mooie term maar wat zegt dat nou? Het houdt in dat we in elke groep werken met een groepsplan per vakgebied. De leerkracht beschrijft hierin het plan van aanpak en welke kinderen welk soort instructie nodig hebben. Dit 
Read more
Onze school maakt deel uit van Stichting Brigantijn. Dit is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 18 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van Stichting Brigantijn ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. De stichting 
Read more
Latest Posts